Otero Canto, Xosé

Para Araceli Herrero Figueroa

Araceli, está a túa figura
Arredondando a luz en nube núa
Con Pimentel no Elisio da altura
Poetizando a lingua nosa e túa.

Profesora en talla e grandura
De Carballo Calero, alumna súa
Doutora na nosa literatura
Fas de Cunqueiro boa decrúa.

No teatro fixeches andadura
A Cotarelo Valledor, Armando
Décheslle apuntamento e compostura.

De dona Emilia fas arquitectura
E estudos diversos recompilando
Para máis desagravio e dereitura.

 

Que sexa o arrebato da luz
o que nos guíe
nesta noite de procuras,
chea de sentimentos
asulagadora de lembranzas
para que as luzadas da nosa alma
alumen nun destelo de alegría.

Apertas de luz